Dobrá Východná

Dobrá Východná je projekt, ktorý má za cieľ sfunkčniť málo využívaný areál amfiteátra vo Východnej. Spája samotnú obec Východná a skupinku nadšencov - mladých ľudí zo Slovenska. Jedným z iniciátorov projektu je Vladimír Michalko.

Grafický návrh plagátu

Zo slivkových samôt III.

CD ZO SLIVKOVÝCH SAMÔT III. vzniklo ako voľné pokračovanie edície rovnomenných titulov z rokov 1994 a 2006, ako pocta a poďakovanie všetkým obyvateľom kopaníc, ktorí s láskou a dôveru napĺňali zvukový archív Združenia ROSENKA a jej ľudovej hudby.

Grafický návrh a realizácia booklet-u a CD

Milovnici.sk

KMAF (Klub Milovníkov Autentického Folklóru) - pôsobí ako spoločenstvo nadšencov, ktorí sa zaujímajú nielen o interpretáciu folklóru a prácu v súbore, ale ich záujem smeruje aj k amatérskej etnografii, skúmaniu archívnych materiálov a návratu k pôvodným prameňom.

Prebieha napĺňanie obsahu a vizuálne dotváranie stránky.
http://www.milovnici.sk »